Akte van geloof

Kwartetkaart Akte van geloof Andere kaarten in het kwartet Andere kaarten in het kwartet Andere kaarten in het kwartet

Ken je de spelregels al?

Akte van geloof

Mijn Heer en mijn God, ik geloof: dat Gij zijt één God in drie Personen, de Vader, de Zoon en de heilige Geest; dat God de Zoon voor ons is mens geworden en aan het kruis gestorven; dat Gij het goede loont en het kwade straft. Ik geloof alles wat Gij hebt openbaard, en door de heilige kerk ons leert. Dat geloof ik vast, omdat Gij het hebt gezegd, die alles weet en altijd waarheid spreekt. Heer, vermeerder mijn geloof!

De akte van geloof in beeld en klank: "An Act of Faith"

Akte van geloof

Ken je de spelregels al?