Akte van liefde

Kwartetkaart Akte van liefde Andere kaarten in het kwartet Andere kaarten in het kwartet Andere kaarten in het kwartet

Ken je de spelregels al?

Akte van liefde

God van liefde, ik bemin U boven alles uit geheel mijn hart, omdat Gij oneindig goed en oneindig beminnelijk zijt. Uit liefde tot U bemin ik ook alle mensen als mijzelf. Heer, geef mij steeds meer liefde.

Promotiefilm voor de katholieke Kerk: "We are the Catholic Church"

Akte van liefde

Ken je de spelregels al?