Blinde Bartimeüs

Kwartetkaart Blinde Bartimeüs Andere kaarten in het kwartet Andere kaarten in het kwartet Andere kaarten in het kwartet

Ken je de spelregels al?

Blinde Bartimeüs

Jezus vertrekt uit Jericho, gevolgd door een grote menigte. Een blinde bedelaar begint luid te schreeuwen. De mensen proberen hem stil te houden, maar hij blijft roepen: "Jezus, Zoon van David, heb medelijden!". Jezus maakt dat hij weer kan zien.

Naastenliefde in praktijk... Light for the World helpt blinden

Blinde Bartimeüs

Ken je de spelregels al?