De lamme

Kwartetkaart De lamme Andere kaarten in het kwartet Andere kaarten in het kwartet Andere kaarten in het kwartet

Ken je de spelregels al?

De lamme

Vier mannen brengen een lamme tot bij Jezus. Omdat het zo druk is, laten ze hem door het dak naar beneden. Jezus zegt: "sta op en ga" en de lamme geneest. Maar Jezus zegt ook dat zijn zonden vergeven zijn, en dat is niet naar de zin van de farizeeën...

Naastenliefde in praktijk... Caritas helpt armen en zieken

De lamme

Ken je de spelregels al?