Tien melaatsen

Kwartetkaart Tien melaatsen Andere kaarten in het kwartet Andere kaarten in het kwartet Andere kaarten in het kwartet

Ken je de spelregels al?

Tien melaatsen

Tien melaatsen zien vanop een afstand dat Jezus voorbij komt. Ze roepen: "Jezus, Meester, heb medelijden!". Jezus stuurt hen naar de priesters, om te kijken of ze genezen zijn. Alle tien zijn ze genezen, maar slechts één komt terug om Jezus te bedanken.

Naastenliefde in praktijk... Leprazending helpt melaatsen

Tien melaatsen

Ken je de spelregels al?