Vader

Kwartetkaart Vader Andere kaarten in het kwartet Andere kaarten in het kwartet Andere kaarten in het kwartet

Ken je de spelregels al?

Vader

Ik geloof in één God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.

Lees verder in de Catechismus over God de Vader, de eerste persoon van de heilige Drieëenheid

Vader

Ken je de spelregels al?