Geheimen van het Licht

Kwartetkaart Geheimen van het Licht Andere kaarten in het kwartet Andere kaarten in het kwartet Andere kaarten in het kwartet

Ken je de spelregels al?

Geheimen van het Licht

1. Jezus' doop in de Jordaan 2. Jezus' openbaring op de bruiloft van Kana 3. Jezus verkondigt het Rijk van God en roept op tot bekering 4. Jezus wonderbaarlijke gedaanteverandering op de berg Tabor 5. Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal

De liturgische gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans op 7 oktober eert de Heilige Maagd Maria als de beschermster van de christenheid. Daarbij wordt het gezamenlijk bidden van de rozenkrans beschouwd als krachtig middel van de gelovigen om groot onheil af te weren.

Geheimen van het Licht

Ken je de spelregels al?