Glorievolle geheimen

Kwartetkaart Glorievolle geheimen Andere kaarten in het kwartet Andere kaarten in het kwartet Andere kaarten in het kwartet

Ken je de spelregels al?

Glorievolle geheimen

1. Jezus verrijst uit de doden 2. Jezus stijgt op ten hemel 3. De heilige Geest daalt neer over de apostelen 4. Maria wordt in de hemel opgenomen 5. Maria wordt in de hemel gekroond

Leer de rozenkrans bidden op Start de Stilte...

Glorievolle geheimen

Ken je de spelregels al?